Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 12

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 13

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 14

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 15

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 16

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 17

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 18

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 19

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 20

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /opt/share/www/l/lakatospal/public_html/session_defaults.php on line 21
Kádár-katonák-A Belügyminisztérium III-as főcsoportfőnökségén, illetve annak jogelődjeinél szolgálta - Lakatos Pál - újságíró, író
Hazánkért - Lakatos Pál Főoldal Lakatos Pál
Lakatos Pál: Végleg eltűntem?                                                  
  Főoldal  |  Bemutatkozás  |  "Könyvesház"  |  Írások  |  Archívum  |  Kapcsolat  |  Linkek  |  Programok  |  Keresés  
Olajszőkítők  |  Ügynökügyek  |  Újságírók árulása  |  Tengiz magyar áldozatai  |  Könyveimből  |  Szabadkőművesek-Holocaust- Trianon  |  1956  |  Talmud  |  Aranyvonat  |  Őseink  |  Cigányélet  |  Mártírjaink
Ügynökügyek

Kádár-katonák-A Belügyminisztérium III-as főcsoportfőnökségén, illetve annak jogelődjeinél szolgálta  Nyomtatható változat 
Állambiztonsági tisztek listája (1956-1989)
2005. április 12. 12:34
Utolsó módosítás: 2005. április 12. 15:13
A hvg.hu korábban közölte a Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnöksége 1989-es központi állományában dolgozó tisztek és főtisztek névsorát, valamint a megyei rendőrfőkapitányok helyetteseként szolgáló III/III. Osztályok vezetőinek nevét és rendfokozatát. A mostani névsor 1000 nevet sorol fel, rendfokozattal és a tevékenység rövid leírásával, ők 1956 és 1989 között szolgáltak a szerveknél. Nevük már korábban megjelent történészi publikációkban.
A hvg.hu egy hónapja közölte a Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnöksége központi állományában dolgozó tisztek és főtisztek névsorát, valamint a megyei rendőrfőkapitányok helyetteseként szolgáló III/III. Osztályok vezetőinek nevét és rendfokozatát. Az akkori publikáció az 1989-es állapotot tükrözte, és összesen 225 nevet tartalmazott. A mostani névsor 1000 nevet sorol fel, rendfokozattal és a tevékenység rövid leírásával. A nevek már szerepeltek korábbi történeti publikációkban, azok feltárása a támával foglalkozó történészek érdeme.


Az alább közölt lista olyan személyek nevét tartalmazza, akik a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségen, illetve jogelődjeinél szolgáltak, s 1956 és 1989 között belső elhárítással kapcsolatos állambiztonsági ügyekben jártak el. A nevek túlnyomó többségét a III/III. (belső elhárítás) Csoportfőnökségen szolgáló személyek adják. Kisebb mértékben ugyan, de a másik két csoportfőnökség, a III/I (hírszerzés) és a III/II (kémelhárítás) is érintett volt a „belső reakció elleni ügyekben”. Előbbi a magyar emigráció és a katolikus, valamint a református egyházak megfigyelését is koordinálta, utóbbi pedig a Magyarországra beutazó és ellenségesnek tekintett személyeket figyelte meg. Csak olyan adatokat vettünk fel a listára, amelyek a Kádár-rendszer állambiztonsági elnyomó tevékenységére vonatkoznak. Tényleges kémelhárító vagy hírszerző tevékenységre vonatkozó adatokat az összeállítás nem tartalmaz.
Egyelőre a belügyi állomány életrajzi adatai nem publikusak, levéltárban sem kutathatók, annak ellenére sem, hogy az egykori rendőrök közfeladatot láttak el. A listán szereplő nevek csak egy részét teszik ki az összes állambiztonsági tisztnek. Minden bizonnyal a tízezret is meghaladhatja azok száma, akik 1956 ás 1990 között az állambiztonság hivatásos tiszti állományában megfordultak. A számokra csak következtethetünk. A Kenedi János által közölt kimutatás szerint 1971. január 1-én a Belügyminisztérium (BM) III. Főcsoport-főnökség központi szerveinél 3975-en voltak állományban, közülük 242-en szolgáltak a III/III. Csoportfőnökség központjában. Nagyjából hasonló létszámmal működtek a szervek közvetlenül a rendszerváltást megelőzően is. Ha 5 százalékos fluktuációval számolunk, akkor ez majd 11 ezer állambiztonsági tisztet jelent, ha pedig 10 százalékossal, akkor meghaladhatja a 17 ezret is. A megyei állománnyal kiegészülve a korszakban szolgálók létszáma akár 20 ezret is meghaladhatja.
A kutatások elősegítése érdekében a továbbiakban a már publikált szakirodalmi adatokat az egyes tisztek személyéhez rendelve ismertetjük. A táblázat első sorában megadott rendfokozat a személy legutolsó ismert rendfokozatára utal, a második sorban ismertetett adatok pedig mindig a megadott évre.
Annak érdekében, hogy az egyes személyek szerepét és felelősségét megítélhessük, megadjuk az ismertté vált beosztást, funkciót, és azokat az ügyeket, amelyekben az érintett tiszt eljárt. A jobb beazonosíthatóság érdekében megadjuk azon ügynökök fedőnevét is, amelyeket az adott tiszt „tartott”, és ha ismert, a valódi nevet is közöljük. Még élő személyek esetében, ha az illető ügynökmúltját nem ismerte el, csak monogramot közlünk.

A III. Főcsoportfőnökség szervezeti felépítése
Az egyes alosztályok feladatkörének meghatározásához az alábbiakban mellékeljük a III. Főcsoportfőnökség 1963 utáni felépítését. A könnyebb megértés érdekében a III. Főcsoportfőnökség osztályait aláhúzással jelöltük.
A BM III/III főcsoportfőnökség sematikus vázlata 1963 után
(az alosztályokat illetően 1972-1989)
III/I. Hírszerző Csoportfőnökség
III/I-1. osztály: hírszerzés az USA és nemzetközi szervezetek ellen
III/I-2. osztály: külföldi elhárítás
III/I-3. osztály: hírszerzés az NSZK ellen
III/I-4. osztály: hírszerzés a Vatikán, Izrael, az egyházi emigráció ellen
III/I-5. osztály: tudományos-műszaki hírszerzés
III/I-6. osztály: tájékoztatás, értékelés, elemzés
III/I-7. osztály: hírszerzés és bomlasztás az emigráns szervezetekben
III/I-8. osztály: illegális rezidentúrák és hírszerzők foglalkoztatása
III/I-9. osztály: dokumentációk és okmányok készítése
III/I-10. osztály: személyi ügyek, kiképzés, módszertan
III/I-11. osztály: hírszerzés harmadik országokban és hazai bázison
III/I-12. osztály: összeköttetési, nyilvántartási, pénzügyi, stb. feladatok
III/I-13. osztály: rejtjelfejtés, rejtjelezés, Országos Rejtjelközpont
III/I-X önálló Osztály: operatív összeköttetés szervezése
III/I-Y önálló Osztály: külképviseletek, hírszerző rezidentúrák biztonságtechnikai védelme

III/II. Kémelhárító Csoportfőnökség

III/II-1. osztály: elhárítás az USA és egyes latin-amerikai országok hírszerzésével szemben
III/II-2. osztály: elhárítás az NSZK és Ausztria hírszerzésével szemben
III/II-3. osztály: elhárítás a többi európai NATO-ország és semleges államok hírszerzésével szemben
III/II-4. osztály: elhárítás a közel- és távol-keleti országok hírszerzésével szemben, magyarországi ösztöndíjasok között
III/II-5. osztály: határon túli operatív intézkedések
III/II-6. osztály: hadiipar, közlekedés, hírközlés, hatóságok és minisztériumok preventív védelme
III/II-7. osztály: elhárítás a nemzetközi együttműködés területeken
III/II-8. osztály: elhárítás az idegenforgalom területén és az amnesztiával hazatértek között
III/II-9. osztály: elemzés, értékelés, tájékoztatás
III/II-10. osztály: nemzetközi együttműködés, elhárítás harmadik országban
III/II-11. osztály: hírösszeköttetés, operatív nyilvántartás, ellátmány

III/III. Belső Reakció (és Szabotázselhárító) Csoportfőnökség
III/III-1. osztály: elhárítás az egyházakban, szektákban, volt szerzetesek között, emigráns szervezetekben (a III/I. Csoportfőnökséggel együtt)
III/III-1-a elhárítás a római katolikus egyházzal szemben
III/III-1-b elhárítás a római katolikus egyház vezetésével és intézményeivel szemben
III/III-1-c elhárítás a protestáns és egyéb vallási mozgalmakkal szemben
III/III-2. osztály: elhárítás az ifjúság körében (egyetemek, főiskolák, ifjúsági klubok, galerik, stb.)
III/III-2-a elhárítás felsőfokú intézményekben
III/III-2-b ifjúságellenes reakciós erők elhárítása
III/III-3. osztály: a társadalomra veszélyesnek tekintett személyek tevékenységét ellenőrző Osztály
III/III-3-a „F” (Figyelő) dossziés személyek, volt politikai foglyok ellenőrzése
III/III-3-b írásos elkövetők, röpcédulázók, falfirkálók, stb. ellenőrzése
III/III-4. osztály: Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító Osztály
III/III-4-a radikális ellenzékiekkel szembeni eljárások
III/III-4-b szektásnak tekintett párttagok, trockisták és álbaloldaliak megfigyelése és ellenőrzése
III/III-4-c elhárítás a „nemzeti” ellenzékkel szemben
III/III-5. osztály: kulturális terület védelme
III/III-5-a Elhárítás a Magyar Rádió és Televízió, az MTI, a MUOSZ és az Írószövetség területén
III/III-5-b Elhárítás a képzőművészet, zene, múzeumok, színházak, cirkuszok, Magyar Tudományos Akadémia, film, egyetemek, főiskolák, homoszexuálisok, Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen tüntetők ellen.
III/III-6. osztály: ellenséges propagandaanyagok készítésének és terjesztésének elhárítása
III/III-7. osztály: Jelentőszolgálat, belső elhárítás, adattár, nyilvántartás vezetése
III/III-A önálló alosztály, a Párt és a Kormány vezetőinek operatív védelme
III/III-B önálló alosztály, elemzés, értékelés, tájékoztatás

III/IV. Katonai Elhárító Csoportfőnökség

III/IV-1. osztály: elhárítás a Magyar Néphadsereg (MN) Vezérkara központi szervei és alárendelt alakulatai, valamint a minisztériumok katonai vonatkozású területein
III/IV-2. osztály: elhárítás a Honvédelmi Minisztérium központi szerveinek, fegyvernemi főnökségeinek és az ezeknek alárendelt intézmények és csapatok területein
III/IV-3. osztály: elhárítás az 5. hadsereg területén
III/IV-4. osztály: elhárítás a légvédelem területén
III/IV-5. osztály: elhárítás a 3. hadtest területén
III/IV-6. osztály: elhárítás a hátországi parancsnokságok területén
III/IV-7. osztály: elhárítás a Határőrség területén
III/IV. – Önálló koordinációs alosztály, szökött katonák és polgári alkalmazottak körözése, központi ellenőrzések tervezése és végrehajtása
III/IV. – Értékelő, elemző, adatfeldolgozó és propagandaosztály
III/IV. – Önálló hadszíntérelőkészítő alosztály – hírszerzés a Magyar Néphadsereg várható alkalmazási területein (Olaszország, Ausztria)
III/IV. – Önálló szervezési, mozgósítási és híradó alosztály

III/V. Operatív Technikai Csoportfőnökség

III/V-1. osztály, „K” ellenőrzés
III/V-2. osztály, vegyészet, nyomdatechnika, okmánykészítés
III/V-3. osztály, operatív-technikai eszközök karbantartása és üzemeltetése
III/V. önálló értékelő, ellenőrző, írásszakértői és gazdasági alosztályok

III/1. Vizsgálati Osztály

III/1-A alosztály: kémelhárítási ügyek
III/1-B alosztály: belső reakció elhárítása
III/1-C alosztály: katonai ügyek
III/1-D alosztály: értékelés, elemzés, nyilvántartás
III/1-E alosztály: jogi véleményadás, állásfoglalás
III/1-F alosztály: börtönelhárítás, fogdaügynöki hálózat működtetése
III/1-G alosztály: őrszolgálat

III/2. Operatív Figyelő és Környezettanulmányozó Osztály (10 alosztállyal)
III/3. „K” ellenőrzési osztály (postai küldemények, 6 alosztállyal)
III/4. „X” Tájékoztató, Értékelő, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály (lehallgatások, 5 alosztállyal)
III/5. Rádió-elhárítási osztály (5 alosztállyal)
III/6. Személyzeti Osztály
(itt működött az ún. Kutató Csoport az állambiztonsági állomány utánpótlásának megszervezésére)

Forrás: Cseh Gergő Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata, 1945–1990. Trezor 1. Történeti Hivatal, Bp., 1999. 73–90.

A III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
2|12


Az egyes alosztályok feladatkörének meghatározásához az alábbiakban mellékeljük a III. Főcsoportfőnökség 1963 utáni felépítését. A könnyebb megértés érdekében a III. Főcsoportfőnökség osztályait aláhúzással jelöltük.
A BM III/III főcsoportfőnökség sematikus vázlata 1963 után
(az alosztályokat illetően 1972-1989)
III/I. Hírszerző Csoportfőnökség
III/I-1. osztály: hírszerzés az USA és nemzetközi szervezetek ellen
III/I-2. osztály: külföldi elhárítás
III/I-3. osztály: hírszerzés az NSZK ellen
III/I-4. osztály: hírszerzés a Vatikán, Izrael, az egyházi emigráció ellen
III/I-5. osztály: tudományos-műszaki hírszerzés
III/I-6. osztály: tájékoztatás, értékelés, elemzés
III/I-7. osztály: hírszerzés és bomlasztás az emigráns szervezetekben
III/I-8. osztály: illegális rezidentúrák és hírszerzők foglalkoztatása
III/I-9. osztály: dokumentációk és okmányok készítése
III/I-10. osztály: személyi ügyek, kiképzés, módszertan
III/I-11. osztály: hírszerzés harmadik országokban és hazai bázison
III/I-12. osztály: összeköttetési, nyilvántartási, pénzügyi, stb. feladatok
III/I-13. osztály: rejtjelfejtés, rejtjelezés, Országos Rejtjelközpont
III/I-X önálló Osztály: operatív összeköttetés szervezése
III/I-Y önálló Osztály: külképviseletek, hírszerző rezidentúrák biztonságtechnikai védelme

III/II. Kémelhárító Csoportfőnökség

III/II-1. osztály: elhárítás az USA és egyes latin-amerikai országok hírszerzésével szemben
III/II-2. osztály: elhárítás az NSZK és Ausztria hírszerzésével szemben
III/II-3. osztály: elhárítás a többi európai NATO-ország és semleges államok hírszerzésével szemben
III/II-4. osztály: elhárítás a közel- és távol-keleti országok hírszerzésével szemben, magyarországi ösztöndíjasok között
III/II-5. osztály: határon túli operatív intézkedések
III/II-6. osztály: hadiipar, közlekedés, hírközlés, hatóságok és minisztériumok preventív védelme
III/II-7. osztály: elhárítás a nemzetközi együttműködés területeken
III/II-8. osztály: elhárítás az idegenforgalom területén és az amnesztiával hazatértek között
III/II-9. osztály: elemzés, értékelés, tájékoztatás
III/II-10. osztály: nemzetközi együttműködés, elhárítás harmadik országban
III/II-11. osztály: hírösszeköttetés, operatív nyilvántartás, ellátmány

III/III. Belső Reakció (és Szabotázselhárító) Csoportfőnökség
III/III-1. osztály: elhárítás az egyházakban, szektákban, volt szerzetesek között, emigráns szervezetekben (a III/I. Csoportfőnökséggel együtt)
III/III-1-a elhárítás a római katolikus egyházzal szemben
III/III-1-b elhárítás a római katolikus egyház vezetésével és intézményeivel szemben
III/III-1-c elhárítás a protestáns és egyéb vallási mozgalmakkal szemben
III/III-2. osztály: elhárítás az ifjúság körében (egyetemek, főiskolák, ifjúsági klubok, galerik, stb.)
III/III-2-a elhárítás felsőfokú intézményekben
III/III-2-b ifjúságellenes reakciós erők elhárítása
III/III-3. osztály: a társadalomra veszélyesnek tekintett személyek tevékenységét ellenőrző Osztály
III/III-3-a „F” (Figyelő) dossziés személyek, volt politikai foglyok ellenőrzése
III/III-3-b írásos elkövetők, röpcédulázók, falfirkálók, stb. ellenőrzése
III/III-4. osztály: Ellenséges ellenzék fő erőit elhárító Osztály
III/III-4-a radikális ellenzékiekkel szembeni eljárások
III/III-4-b szektásnak tekintett párttagok, trockisták és álbaloldaliak megfigyelése és ellenőrzése
III/III-4-c elhárítás a „nemzeti” ellenzékkel szemben
III/III-5. osztály: kulturális terület védelme
III/III-5-a Elhárítás a Magyar Rádió és Televízió, az MTI, a MUOSZ és az Írószövetség területén
III/III-5-b Elhárítás a képzőművészet, zene, múzeumok, színházak, cirkuszok, Magyar Tudományos Akadémia, film, egyetemek, főiskolák, homoszexuálisok, Bős-Nagymarosi vízlépcső ellen tüntetők ellen.
III/III-6. osztály: ellenséges propagandaanyagok készítésének és terjesztésének elhárítása
III/III-7. osztály: Jelentőszolgálat, belső elhárítás, adattár, nyilvántartás vezetése
III/III-A önálló alosztály, a Párt és a Kormány vezetőinek operatív védelme
III/III-B önálló alosztály, elemzés, értékelés, tájékoztatás

III/IV. Katonai Elhárító Csoportfőnökség

III/IV-1. osztály: elhárítás a Magyar Néphadsereg (MN) Vezérkara központi szervei és alárendelt alakulatai, valamint a minisztériumok katonai vonatkozású területein
III/IV-2. osztály: elhárítás a Honvédelmi Minisztérium központi szerveinek, fegyvernemi főnökségeinek és az ezeknek alárendelt intézmények és csapatok területein
III/IV-3. osztály: elhárítás az 5. hadsereg területén
III/IV-4. osztály: elhárítás a légvédelem területén
III/IV-5. osztály: elhárítás a 3. hadtest területén
III/IV-6. osztály: elhárítás a hátországi parancsnokságok területén
III/IV-7. osztály: elhárítás a Határőrség területén
III/IV. – Önálló koordinációs alosztály, szökött katonák és polgári alkalmazottak körözése, központi ellenőrzések tervezése és végrehajtása
III/IV. – Értékelő, elemző, adatfeldolgozó és propagandaosztály
III/IV. – Önálló hadszíntérelőkészítő alosztály – hírszerzés a Magyar Néphadsereg várható alkalmazási területein (Olaszország, Ausztria)
III/IV. – Önálló szervezési, mozgósítási és híradó alosztály

III/V. Operatív Technikai Csoportfőnökség

III/V-1. osztály, „K” ellenőrzés
III/V-2. osztály, vegyészet, nyomdatechnika, okmánykészítés
III/V-3. osztály, operatív-technikai eszközök karbantartása és üzemeltetése
III/V. önálló értékelő, ellenőrző, írásszakértői és gazdasági alosztályok

III/1. Vizsgálati Osztály

III/1-A alosztály: kémelhárítási ügyek
III/1-B alosztály: belső reakció elhárítása
III/1-C alosztály: katonai ügyek
III/1-D alosztály: értékelés, elemzés, nyilvántartás
III/1-E alosztály: jogi véleményadás, állásfoglalás
III/1-F alosztály: börtönelhárítás, fogdaügynöki hálózat működtetése
III/1-G alosztály: őrszolgálat

III/2. Operatív Figyelő és Környezettanulmányozó Osztály (10 alosztállyal)
III/3. „K” ellenőrzési osztály (postai küldemények, 6 alosztállyal)
III/4. „X” Tájékoztató, Értékelő, Nemzetközi Kapcsolatok Osztály (lehallgatások, 5 alosztállyal)
III/5. Rádió-elhárítási osztály (5 alosztállyal)
III/6. Személyzeti Osztály
(itt működött az ún. Kutató Csoport az állambiztonsági állomány utánpótlásának megszervezésére)

Forrás: Cseh Gergő Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata, 1945–1990. Trezor 1. Történeti Hivatal, Bp., 1999. 73–90.
ABONYI-BODNÁR
3|12


Név, beosztás Megjegyzés
Abonyi János őrnagy
Acs Ferenc ezredes ÁVH karrier, 1958-ban III/2 osztályvezető
Ács Péter alezredes ÁVH-karrier, 1989-ben alezredes és a III/III-1-b alosztály vezetője
Ács Tibor hadnagy 1989-ben a III/III-3-b alosztály beosztottja
Ádám György dr., őrnagy
Agócs István alezredes 1966-ban alezredes és a III/III-3-a alosztály vezetője, 1968-ban a III/III-3. osztály vezetője, "Róka", azaz dr. Balogh György tartótisztje, 1984-ben a III/III-D osztály vezetője
Ambrus Sándor vezérőrnagy 1978-ban ezredes, a BRFK állambiztonsági helyettese
Andó József alhadnagy
Andrási József őrnagy
Anhalt Róbert főhadnagy 1973-ban Galántai elleni eljárás, "Olasz" fn. tmb. tartótisztje
Antal József alezredes 1973-ban osztályvezető, Galántai György elleni eljárás egyik vezetője, "Kárpáti" és "Győri Anna" fn. tmb tartótisztje, 1982-ben a BM III/III-4-c osztály vezetője, eljár a "Subások" fedőnevű ügyben
Antal József dr., hadnagy
Antal Pálné II.o.ir.ti. 1989-ben a III/III-3-b alosztály beosztottja
Antal Sándor százados ÁVH-karrier
Antal Zoltán főhadnagy
Appel György őrnagy
Augusztini Tamás főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja
Babarczi István hadnagy
Bácskai Mihály százados 1989-ben százados és a III/III-1-c alosztály beosztottja
Bagi Mihály alezredes ÁVH-karrier
Bagó Ottó hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-1-b alosztály beosztottja
Bajcsi István 1989-ben a demokratikus ellenzékkel felvette a kapcsolatot az iratmegsemmisítések megakadályozása érdekében
Baji László százados 1957-ben százados és a II/5-c alosztály beosztottja, "Veres" tartótisztje
Bajnai Gyula hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja
Bakó József őrnagy
Bakonyi Lajos őrnagy 1966-ban a III/III-1-b alosztályon
Bakonyi László százados 1979-ben százados és a szegedi III/II. kirendeltség beosztottja, eljárt Ilia Mihály ügyében
Balás Jánosné százados
Balás Márton hadnagy
Balaska József százados
Balázs János százados
Balázs Jánosné százados
Balázs József százados ÁVH-karrier, 1964-ben a III/III-1-c osztály beosztottja, "Ecsedi István" és más ügynökök tartótisztje
Balázs Tibor ezredes 1989-ben a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja
Balázsi Béla ezredes ÁVH-karrier
Balázsi Tibor főhadnagy
Bálint Balázs főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-1-a alosztály beosztottja
Bálint Ferenc százados 1989-ben százados és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Bálint István százados
Balogh Bertalan őrnagy
Balogh György dr., ezredes
Balogh Gyula százados
Balogh János dr. őrnagy a Somogy megyei III/III kirendeltség vezetője 1973-ban, részt vett a Galántai György elleni eljárásban
Balogh Péter hadnagy Esterházy Mátyás ("Csanádi" fn. hálózati személy) tartótisztje
Balogh Viktor százados 1988-ban a szegedi III/III kirendeltség osztályvezetője, Ilia Mihály megfigyelésének felelőse
Balogh Zoltán kecskeméti III/III kirendeltség tagja, "Erika", "Victor" és "Firkász" tartótisztje
Baloghné Farkas Ilona 1989-ben a III/III csoportfőnökséghez beosztott összekötő, Berecz Károly PB-titkár beosztottja
Bán István őrnagy 1973-ban a Csongrád megyei rendőrkapitányság III/III kirendeltségének vezetője
Bana Géza őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-1-b alosztály beosztottja
Bándi Ferenc alezredes 1989-ben alezredes és a III/III-1-c alosztály beosztottja
Bányai Gábor őrnagy
Baranyai György ezredes 1968-ban a III. főcsoport helyettese
Baranyi István főhadnagy
Baráth Jenő százados
Baráth Tibor őrnagy
Bárdos Gusztáv főhadnagy
Bárdos Gusztáv főhadnagy
Bárdos József alezredes 1962-ben százados, "Borisz", azaz Nagy N. Péter, valamint "Nagy Lajos", azaz Bácskai Tamás tartótisztje
Barkóczi Pál százados
Barna János őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-5-a alosztály beosztottja
Barna Józsefné II.o.sti. 1989-ben a III/III-2-a alosztály beosztottja
Barta Gyula százados
Bartik János főhadnagy
Baticz Viktor százados
Beck Ernő őrnagy
Becker István alhadnagy 1973 III/III-A, osztály, "Kárpáti" fn. tmb. tartótisztje
Bedö Eszter őrmester
Bedő Lászlóné I.o.ir.ti. 1989-ben a III/III-3 osztály beosztottja
Békési András dr., alezredes 1973 III/III-5-b majd III/III-4-c alosztály vezetője, a Galántai György elleni eljárások egyik tagja, 1981-ben a III/III-4-c alosztály vezetője mint alezredes eljár a hétfői szabadegyetem ügyben; 1989-ben nyugállományú alezredes és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja
Bekő István százados
Bencs László főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/II-3-a alosztály beosztottja
Béndek János főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/II-3-b alosztály beosztottja
Benedek Endre dr., őrnagy
Benke Gábor alezredes
Benkő Ferenc ezredes 1989-ben a III/II. csoport vezetője
Benkovics Sándor a szegedi III/III kirendeltség beosztottja
Beofsics György hadnagy
Berecz Károly párttitkár, 1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja
Berényi Ferenc százados
Berényi István őrnagy ÁVH-karrier, 1960-ban a BM II/5-c alosztályon lehallgatásokkal foglalkozik, 1964-ben a III/III-1-a osztályvezető, Timkó Imre,azaz "Kiss János" tartótisztje
Berényi Mátyás százados 1989-ben százados és a III/III-6-b osztály beosztottja
Béres Andor őrnagy ÁVH-karrier
Béres István százados 1910-ben született. 1933 óta volt tagja a Magyar Kommunista Pártnak. 1932-től a Komintern megbízásából Belgiumban tevékenykedik. 1944 újpesten partizán. 1956. október 24-től fegyveresen harcol a forradalmárok ellen. November 4. után a munkásőrség szervezője és egyik parancsnoka. 1957-ben Vörös Csillag Érdemrendet kapott, még ebben az évben a tököli internálótábor parancsnokává nevezték ki őrnagyi rendfokozatban.
Berki Béla százados ÁVH-karrier
Berta Sándor főhadnagy
Beszédes Károly őrnagy
Bezzeg László alezredes
Bicskei Miklósné dr., főhadnfigy.
Bihari János alezredes
Bikádi János dr., százados
Bíró György őrnagy 1989-ben alezredes és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Bíró Gyula őrnagy 1973-ban százados és a Galántai György elleni eljárás egyik tagja, 1981-ben "Költő" tartótisztje a Krassó-elleni ügyekben.
Bíró Sándor alezredes 1961 őrnagy, "Tóth Péter" tartótisztje, 1969 őrnagy, Esterházy Mátyás "Csanádi" és "Péter" tk. tartótisztje, 1989-ben alezredes és a III/III-5-b alosztály beosztottja
Bíró Sándor II. alezredes 1970-ben alezredes és a III/III-1-c alosztály beosztottja, "Fekete" tartótisztje
Blaskó György százados
Blaskó Imre főhadnagy 1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja
Blaskó Lajos alezredes
Bocsor István főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja
Bódi Sándor hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja
Bodnár Béla százados 1989-ben százados és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja
BODNÁR-DRAGOVECZ
4|12


Név, beosztás Megjegyzés
Bodnár Géza hadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja
Bodnár József őrnagy
Bodor Ernő őrnagy 1963 után "Hutter Antal" tartótisztje, 1970-ben őrnagy, III/III-1-c alosztály, "Baráth" tartótisztje
Bodorics István főhadnagy 1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja
Bodrogi József őrnagy
Bodrogi Károly százados 1968-ban százados a Borsod-Abaúj-Zermplén megyei III/III alosztály 1. alosztályán, "Horváth Sándor" tartótisztje
Bodrogi László őrnagy 1965-ban III/III-3-b alosztály vezetője, Antall József elleni vizsgálatok egyik irányítója
Bogdán László hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja
Bogye János alezredes
Bóka István alezredes 1957-ben főhadnagy, a szegedi III/III kirendeltség tagja, papok elleni ügyekben jár el, "Hajós" tartótisztje, 1961-ben "Dobó Szilveszter" tartótisztje; 1959-től főhadnagy, 1963-tól százados; a rendszerváltozáskor alezredes. Fő szerepe volt a szegedi papok és a Bálint Sándor elleni hajszában. Jelenleg a szegedi Munkáspárt vezetője.
Bokor Kálmán főhadnagy
Bondár József őrnagy
Bóné Gyula főhadnagy
Booye János vezérőrnagy
Borbély Mihály alezredes
Borgos Gyula ezredes
Boróka Kálmán főhadnagy
Boros Antal százados 1965-ben a BRFK III/A osztályán
Boros József főhadnagy
Boros László főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-1-c alosztály beosztottja
Boros Pál főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Borsos Gábor őrnagy 1989-ben százados és a III/III-5-b alosztály beosztottja
Both Ferenc százados
Bozsik Gábor főhadnagy
Bozsikné B. Krisztina főhadnagy BRFK III/A alosztály , Ábrahám Dezsővel foglalkozott
Bődi Ferdinánd dr., ezredes
Bődi Lajos hadnagy
Bőhm László alezredes
Bölcsházi Ottó dr., őrnagy 1976-ban Szelényi-Konrád ügyről jelentést ír
Böszörményi György százados 1973-ban a Galántai György elleni eljárás egyik tagja, "Gál" fn. tmb. Tartótisztje, 1989-ben százados és a III/III-5-a alosztály beosztottja
Bradács György alezredes
Brancsik Ferenc alezredes 1968-ban hadnagy
Branstetter Gyula százados 1989-ben százados és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Bruzsa Gábor alezredes 1958-ban százados, Péntek-ügy
Buczkó Imre őrnagy
Budai András őrnagy
Budai János dr., alezredes Galántai György elleni eljárás résztvevője, osztályvezető 1974-ben
Budai Lászlóné I.o.ir.sgti. 1989-ben a III/III-3-a alosztály beosztottja
Budai Miklós százados 1989-ben százados és a III/III-1-a alosztály beosztottja
Bujdosó Sándor százados
Bulla József őrnagy
Bundity István a szegedi III/III kirendeltség beosztottja
Burka Ignác alezredes
Butykai János alezredes
Búzás János főhadnagy
Buzási Imre százados 1978-ban a pécsi III/III kirendeltség beosztottja
Chászár László százados 1989-ben százados és a III/III-1-a alosztály beosztottja
Cirkos Tibor alezredes 1970-ben hadnagy és a III/III-3.a. osztály beosztottja
Csáki Ernő alezredes 1966-ban őrnagy és a III/III-3.a alosztály vezetője
Csáki Sándor alezredes
Csallóközi Csaba százados 1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja
Csapó Károly százados 1989-ben százados és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Csarnai Sándor őrnagy
Cseh Géza százados
Csépke Béla őrnagy
Csere Lajos százados
Cseresznyés Antal dr., alezredes
Cserfán László főhadnagy
Cseszregi József dr., ezredes
Csete József alezredes
Csiba István százados
Csiba Márton főhadnagy
Csibra Ferenc százados
Csiki István őrnagy
Csikós Imre dr., alezredes
Csillag József hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja
Csizmadia Antalné hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-3 osztály beosztottja
Csongrádi Károly alezredes
Csonka István ezredes
Csőnk Ferenc főhadnagy
Csőnyi Ferenc főhadnagy
Csuka László alhadnagy 1978 a pécsi III/III kirendeltség beosztottja
Csüllög Sándor százados 1989-ben százados és a III/III-4-c alosztály beosztottja
Czéh Károly alezredes 1989-ben a III/III-5-b alosztály beosztottja
Czene Mihály alezredes 1958-tól a csongrád megyei kapitányság III/III-1. alosztályának vezetője,1961-től százados, 1965-től őrnagy
Czirkos Tibor hadnagy "Molnár József" tartótisztje 1982-ben, III/III-4-a osztály, repülő egyetem elleni vizsgálat
Czvetkovics László őrnagy
Dabróka János alezredes
Dán István alezredes 1958-ban hadnagy, 1963-ban százados, a szegedi III/III-1. alosztályon „Ágoston”, „Körmendi”, „László”, "Laurence Olivier" "Debreceni", azaz Kováts Zoltán, "Diós", azaz Polner Zoltán, "Velencei Vilmos", "Keresztes", "Bánsági" , "Zentai" ügynökök tartótisztje, később a szegedi III/III kirendeltség vezetője, eljárt a "Loyolások" feldőnevű, papok ellehetetlenítését célzó ügyben
Dáni János alezredes
Dankó László 1989-ben a III/II. osztály helyettes vezetője
Deák József dr., alezredes 1974-ben III/I osztályvezetője
Deák Mihály százados
Dejcső Károly dr. alezredes Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje
Dejező Károly alezredes
Dénes István őrnagy
Dénes Miklós őrnagy
Desk Mihály főhadnagy
Diószegi Mihályné alhadnagy
Dobos József őrnagy
Dobosi Imre főhadnagy 1961-ben százados a szegedi III/IIII kirendeltségen és a "Mauser" fn. ügynök tartótisztje, nemrégiben meghalt
Dobróka János alezredes
Dolrnány László alezredes 1988-ban Baranya megyei III/III kirendeltség tagja és a rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese, Galántai-ügy
Dominek Ferenc őrnagy 1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja
Domján Lajos százados 1989-ben százados és a III/III-3-a alosztály beosztottja
Donkó Zoltán főihadnagy
Dömény János őrnagy
Dörnény József őrnagy
Dragovecz Jánosné százados
DUDÁS-HÁDER
5|12


Név, beosztás Megjegyzés
Dudás János százados
Egyed József alezredes
Eigner György ezredes 1986-ban a Zala megyei rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese
Emperger Judit I.o.sgti. 1989-ben a III/III-1-b alosztály beosztottja
Endre Dezső hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja
Engelhardt János főhadnagy "Bajza Sándor" tartótisztje, részt vett a Péntek István és társai elleni koncepciós eljárásban
Eperjesi László alezredes Született 1928-ban, 1963-ban a Csongrád megyei III/III kirendeltség vezetője mint alezredes, 1964-ben a III/III-1-a osztály beosztottja, Timkó Imre, azaz "Kiss János" és Brezanóczi Pál azaz "Kékes" tartótisztje
Erdei Tibor százados 1964 "Ecsedi István" és "Aloma" tartótisztje, 1966 "Szántó Géza" tartótisztje és őrnagy, református egyházzal szembeni elhárítás
Ernber József százados
Erős Lajos őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-1-a alosztály beosztottja
Érsek József százados 1989-ben százados és a III/III-5-b alosztály beosztottja
Esvégh Miklós alezredes 1984 III/III-4. o. beosztott, majd osztályvezető, 1979-1988 között a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott, 1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja
Évinger István őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-1-a alosztály beosztottja
F. Papp Béla őrnagy cionista ügyek 1973
Fábián Józsefné dr., alezredes
Falticaka Pál százados
Falusi István hadnagy
Falvi István főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja
Farkas Antal százados 1981 III/III-3-a beosztott tisztje, Krassó György elleni operatív terv javaslattevője 1984-ben, 1989-ben százados és a III/III-3-a alosztály beosztottja
Farkas Ervinné törzsőrmester 1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja
Farkas Ferenc őrnagy
Farkas Gyuláné főtörzsőrmester 1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja
Farkas Gyuláné százados
Farkas Imre százados
Farkas József százados
Farkas Sándor százados
Farkas Szilárd százados
Fazekas Ferenc főhadnagy
Fazekas László százados
Fazekas István százados 1989-ben százados és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Fehér Géza főhadnagy
Fehér Gyula dr., alezredes
Fehér István alezredes 1989-ben a III/III-3-b alosztály vezetője alezredesi rangban
Fehér László hadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja
Fejes István százados
Fenesi Lajos alezredes 1981-ben Somogy megyei III/II. kirendeltségen főhadnagy, "Krakus" tartótisztje

Fenyvesi István főhadnagy
Fenyvesi Mihály ezredes
Ferenc József hadnagy 1957-ben a szegedi III/III kirendeltség tagja, papok ellen jár el.
Ferenc Lajos százados
Ferencz Laj os százados
Ferenczi Béla őrnagy
Ferenesik József ezredes
Ferkó András hadnagy
Filó Imre százados
Finszter Géza, dr. 1969-1985 között a III/III csoportfőnökségen dolgozott, 1995-ben a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézetének főigazgatója
Fodor Árturné őrnagy
Fodor Miklós őrnagy
Fogarasi Ferenc százados III/III-1-b alosztályon százados és "Rónai" tartótisztje 1966-ban, "Bihari" és "Anita" tartótisztje 1980-ban
Forgács Lajos alezredes
Forgács Lajos őrnagy 1982-ben III/III-4-c osztályvezető helyettese, eljár a "Subások" fn. ügyben, 1984-ben III/III-4.osztályvezetője, Krassó elleni eljárásról jelentést kapott, 1988-ban a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott, "Mészáros Tibor tartótisztje 1981-ben a szabadegyetem és szamizdat-ügyekben, 1989-ben őrnagy és a III/III-4 osztály vezetője
Forgács László főhadnagy
Földes György százados
Földesi Jenő altábornagy, miniszterhelyettes (1983)
Földesi Jenő ezredes
Földi Géza alezredes 1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja
Földi László százados
Földvári László dr., ezredes (1944–2002) magyar-történelem szakos hallgatóként került az államvédelem látókörébe, és ügynöknek akarták beszervezni. Egy ügynöki jelentés 1965. ápr. 15-én még őt is Bálint Sándor környezetéhez tartozónak minősítette. Oklevelének megszerzése után a rendőrség szolgálatába állott. 1979-ben százados és a szegedi III/II. kirendeltség osztályvezetője. 1989-ben a III/III. csoportfőnökség beosztottja, mint alezredes. Ezredesként ment nyugállományba, "Debreceni", azaz Kováts Zoltán, "Diós" azaz Polner Zoltán tartótisztje Szegeden.
Frigyes János százados
Fülöp József őrnagy 1964-ben őrnagy a III/III-1-a alosztályon és Vitányi György azaz "Vadász" tartója
Füzi Gáspár őrnagy
Gaál Dezső alezredes Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje
Gaál Ferenc főhadnagy (1961)
Gábor Ernő főhadnagy
Gábor László őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja
Gadányi István őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Gajdos András főhadnagy
Gál Ferenc százados "Juhász" és "Borisz" tartótisztje, 1958-ban alezredes, III/III-4 o.v.
Gál István őrnagy 1986-ban a Zala megyei III/III kirendeltségen "Havasi" fn. tmb. tartótisztje
Gál Miklós főhadnagy
Galambos József dr., vezérőrnagy
Galambos József ezredes
Galambos László őrnagy
Gáli István őrnagy
Garai András százados
Garzó Ferenc főhadnagy 1957-ben a szegedi III/III kireldeltségen "Rózsa" tartótisztje, papok elleni ügyekben jár el
Gáspár Gellért százados 1989-ben százados és a III/III-5-a alosztály beosztottja
Gáspár Gyula alezredes
Gazda István százados 1961-ben a szegedi III/III kirendeltségen dolgozik, részt vesz Kovács Imre lakásának átkutatásában
Gelencsér József vezérőrnagy 1989-ben a Zala megyei RFK vezetője, korábban a főkapitány állambiztonsági helyettese
Gellér József őrnagy
Gera Gyula alezredes
Geréb Sándor őrnagy 1964-ben százados a III/III-1-a osztályon és Timkó Imre, azaz "Kiss János", valamint Brezanóczi Pál, azaz "Kékes" tartótisztje, 1966 őrnagy, és a III/III-2 osztályvezető, 1978-ban alez. és a III/III csop.f. helyettes
Gergely Attila százados
Gerő Tamás őrnagy 1958 őrnagy, Péntek-ügy, II/8-b alosztályvezető
Gertner András százados 1981 Krassó György zaklatása, "Vitéz" (Virág János) és B-161 tartótisztje, 1989-ben százados és a III/III-3-a alosztály beosztottja
Gervai Tibor őrnagy
Gidáli Gábor dr., alezredes
Göncz Ernő őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-2-b alosztály beosztottja
Göndör Miklós százados 1972-ben százados a III/III-3-c alosztályon, eljárt az 1972. évi március 15-i tüntetés résztvevőivel szemben
Gressa István százados
Gruber Lajos alezredes
Gyarmati Pál dr., főhadnagy
Gyimesi Lajos őrnagy
Gyöngyösi Nándorné hadnagy
György János hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-5-b osztály beosztottja
Gyulavári Sándor alezredes III/II-10.b.osztály, Ábrahám Dezsővel foglalkozott
Gyuris András őrnagy
Háder Károly őrnagy

5|12

HAIBACH-KÁLLAI
6|12


Név, beosztás Megjegyzés
Haibach Ádám százados 1989-ben százados és a III/III-1-b alosztály beosztottja
Hajdú Pál ezredes
Hajnal Jánosné I.o.ti. 1989-ben a III/III-4 osztály beosztottja
Hajnal Zoltán őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja
Hajós Sándor százados 1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja
Halek Jenő százados
Hamar Albertné III.o. fti (1989) 1989-ben a III/III-5-b alosztály beosztottja
Halustyik Mihály őrnagy
Hanusz Gyula ezredes 1981 Krassó György elleni eljárás, 1989-ben ezredes és a III/III-3 osztály vezetője
Haragos György főhadnagy
Harangozó Szilveszter altábornagy 1952-ben százados és az ÁVH titkárságának vezetője, 1965-ben alezredes, 1974-ben vezérőrnagy és a III/III. csoportfőnökség vezetőjének helyettese
Hargitai József százados 1957-ben a szegedi III/III kireldeltségen "Debreceni Gyula" tartótisztje, papok elleni ügyekben jár el
Harmados György főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-5-a alosztály beosztottja
Harmati Imre alezredes
Hárs Ferenc százados 1963-ban őrnagy III/III-1-c
Harsányt Jenő alezredes
Havas Imre százados
Havasi István százados
Havasi János százados
Havasi László vezérőrnagy
Havlicsek József dr. százados 1981-ben Krassó György elleni eljárás
Hazai Jenő ezredes Budapest (1921- ), géplakatos, illegális kommunista, fegyveres ellenálló, honvéd vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, rendőrezredes, gyárigazgató.1956. november és 1957. március között a Szovjetunióban átképzésen tartózkodott, áprilistól 1962. augusztus 1-ig a BM II/2. osztályának vezetője.
Hegedűs János százados
Hegedűs Kálmán alezredes
Hegedüs Mihály főhadnagy (1958) 1958-ban a II/5-a alosztály beosztottja, részt vett a Péntek István és társai elleni koncepciós nyomozásban
Helebrand László százados 1960-ban "Kerekes" tartótisztje Szegeden a III/III kirendeltségnél, a "Loyolások" ügyben papok ellen jár el
Henczi Sándor főhadnagy
Herbán Tibor őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-2-b alosztály beosztottja
Herczeg János főhadnagy
Hermann István őrnagy
Hermann Jánosné II.o.fti. 1989-ben a III/III-A alosztály beosztottja
Hermann Miklósné II. oti. 1989-ben a III/III-6 osztály beosztottja
Hevesi István dr., őrnagy
Hevesi Károly főhadnagy 1968-ban "Deák" tartótisztje, egyházi elhárítás
Hidegkuti Károly őrnagy
Hliva István hadnagy
Hoffmann János őrnagy
Holczmann Gusztáv százados
Holló Aladár főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Hollós Ervin alezredes (1923- ) szűcssegéd, pártfunkcionárius, alezredes. 1938-tól az SZDP ifjúsági csoportjának titkára, 1939-től az Országos Ifjúsági Bizottság tagja. 1942-1944 között illegális kommunista tevékenysége miatt kapott büntetését töltötte. 1945-ben a MADISZ budapesti titkára lett, 1949-ig az MKP majd MDP ifjúsági titkárságán dolgozott, 1950-1952 pártiskolát végzett, 1952-1956 a DISZ központi vezetőségének titkára. 1956-1962 a BM állományában teljesített szolgálatot, először a Gyorskocsi utcai vizsgálati osztályon, majd a Nagy Imre-per előkészítésén. 1957 áprilisától a II/5 osztály (belső reakció elhárítás) helyettes vezetője, 1961-től a III/III osztály vezetője. 1962 augusztusában leszerelték és a Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Osztályának helyettes vezetőjévé nevezték ki. Másodállásban a Műszaki Egyetemen a tudományos szocializmus nevű "tantárgyat" oktatta. Feleségével, Lajtai Verával több könyvet jelentetett meg az 1956-os "ellenforradalomról".
Hora Gyula főhadnagy
Horváth Attila alezredes 1989-ben a III/III-1-b alosztály beosztottja
Horváth Béla százados 1963-ban a Győr-Sopron megyei RFK III/III-1 alosztályán dolgozott mint "Lakatos" fn. ügynök tartótisztje
Horváth Ferenc főhadnagy
Horváth György százados 1989-ben százados és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Horváth Gyula ezredes
Horváth Gyula százados 1989-ben százados és a III/III-1-c alosztály beosztottja
Horváth István dr., alezredes
Horváth István hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-1-c alosztály beosztottja
Horváth János főhadnagy
Horváth József alhadnagy 1989-ben alhadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja
Horváth József dr., vezérőrnagy 1973-ban alezredes és a III/III-4. osztály vezetője, a Galántai György elleni eljárásokról jelentéseket kap és utasításokat ad, 1989-ben III/III csoportfőnök
Horváth Lajos őrnagy
Horváth Sándor hadnagy
Horváth Tibor főhadnagy 1973-tól III/III-4-b.o. beosztottja, a Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, "Baka", "Kalocsai", "Pécsi Zoltán", azaz Habermann M. Gusztáv, és "Szerkesztő" fedőnevű ügynökök tartótisztje, 1989-ben őrnagy a III/III-6-b alosztályon
Horváth Tibor II. főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-2-b alosztály beosztottja
Horváth Tibor őrnagy
Hugyák István dr. főhadnagy 1989-ben a Csongrád megyei III/III kirendeltség beosztottja
Huszár Istvánné zászlós 1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja
Huszti Sándor hadnagy
Igaz Andor ezredes
Iglói Pál százados
Ilcsik Sándor ezredes 1961-1966 ELTE ÁJTK, 1975-1978 politikai főiskola, 1978-1981 ZMKA, 1980-1986 Pest megyei főkapitány, 1986-1990 a belügyminiszter helyettese, 2003-ban Bácskai János, a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ vezetőjének védője, ügyvéd, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták szervezetének tagja.
Ilia József alezredes 1962-ben a szegedi III/III kirendeltésg tisztje mint százados, Katona Nándornál házkutatást vezet
Illés Sándor őrnagy
Imre András ezredes
Itajki András hadnagy
Itehány Pál hadnagy
Ivánfi János főhadnagy 1963-ban "Bácskai", azaz Jancsucskó Gábor tartótisztje
Izsó Attila dr., százados 1981-ben a III/III-4-a osztályon hadnagy és a hétfői szabadegyetemmel kapcsolatos eljárások egyik résztvevője. 1989-ben százados a III/III-5-b alosztályon
Jáhni László alezredes
Jámbor Árpád alezredes
Jámbor Gábor hadnagy 1973-ben III/III-B munkatársa, "Zuglói" jelölt tartója, Galántai elleni eljárás
Jámbor Imre százados "Sziklai Barna" tartótisztje, Rajk László elleni vizsgálat 1983-ban, 1989-ben a III/III-4-c alosztály beosztottja
Jámbor József őrnagy
Jambrik István főhadnagy
Jancsó István alezredes
Jankovics Pál őrnagy
Jászberényi Zoltán főhadnagy 1962-ben "Csorvási Pál" tartótisztje, egyházi elhárítás
Jávor Miklós alezredes 1973-ban őrnagy és a III/III-4-b alosztály vezetője, a Galántai György elleni eljárásban vett részt, 1988-ban a demokratikus ellenzék (Demszky, Gadó, Katalizátor Iroda, stb.) zaklatásával foglalkozott. "Gál Béla" tartótisztje. 1989-ben alezredes és a III/III-6 osztály vezetője
Jenei Sándor alezredes
Jenovai Lajos alezredes
Jójárt István dr. százados 1970-ben a szegedi III/III kirendeltség beosztottja, eljárt a szabadkőművesekkel szemben, "Segítő" társadalmi kapcsolat tartója.
Jozefik Béla főhadnagy
Józsa Ferenc főhadnagy
Juhász István főhadnagy
Juhász László százados
Juhász Pál főhadnagy
Juhász Sándor százados
Juhász Zoltán főhadnagy
Julinszky Rezső őrnagy 1968-ban a III/III-3-a alosztályvezető helyettese
K. Kovács Lajos százados
Kádár János főhadnagy
Kaizinger Zoltán dr., hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Kajdi János hadnagy
Kalauz Lajos hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-3-a alosztály beosztottja
Kalcsó Istvánné II.osztályú segédtiszt
Kállai Béla őrnagy 1965-ben BRFK III/A Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje
Kállai Lilli százados 1913-ban született, anyja Rózsa Rózsa. 1927-től tagja a kommunista ifjúsági mozgalomnak. 1930-tól Moszkvában tanult. 1947-ben tért vissza Magyarországra. 1956. október végén fegyveres harcra jelentkezett a MÖHOSZ székházban, október 29-től összekötő a szovjet csapatok mellett. November 4. után karhatalmista, később a III/III csoportfőnökségen kisgazda vonalon foglakoztatták, pl. Antall József ügyében. 1957-ben Vörös Csillag Érdemrendet kapott.
Kállai Róbertné alezredes
KÁNTOR-KRIZSIK
7|12


Név, beosztás Megjegyzés
Kántor Lajos főhadnagy
Kapinya József százados
Kapitány István őrnagy.
Karasz Lajos vezérőrnagy 1978-ban a belügyminiszter állambiztonsági helyettese
Karaszi Márton őrnagy
Karczagi Tamás őrnagy
Kardos László főhadnagy
Karmos Gábor hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Kárpáti István főhadnagy
Kása Tibor százados
Kassai József alezredes 1989-ben alezredes és a III/III-5-b alosztály vezetője
Kassai László főhadnagy 1972-ben BRFK, március 15-tel kapcsolatos megtorló intézkedések, 1969 őrnagy, Szirmay Tamás és tsa. elleni nyomozás
Katona Barna főhadnagy
Katona László alezredes 1973-ban III/II-4. osztály vezetője, cionista ügyek
Kazai Zoltán alezredes 1973-ban hadnagy,"Pesti", azaz Bódy Gábor tartótisztje, Galántai elleni eljárások, 1989-ben őrnagy a III/III-5-a alosztály vezetője
Kazinczy Gusztáv százados Morvay Péter tartótisztje, 1989-ben a III/III-2-a alosztály beosztottja századosi rangban, a rendszerváltás után az ifjúságvédelmi alosztályon dogozott alezredesi rangban.
Kecskés Gyuláné II.o. fti. 1989-ben a III/III-5 osztály beosztottja
Kecskés Imre százados
Kékesdi L. Gyula százados eredetileg a III/III-4-c alosztályon (népi ellenzék elhárítása) dolgozott, 1989-ben itt százados, az év végén őrnagy és osztályvezető, a Napi Operatív Információs Jelentések kiadója, 1998 után a Fidesz-kormány kinevezte az NBH állományába, jelenleg az OTP biztonsági rendszerét vezeti.
Kelemen József százados
Kelemen Miklós dr., vezérőrnagy 1978-ban Csongrád megyei főkapitány, az Ilia Mihály és társai elleni akciók egyik felelőse
Kérdő István alezredes 1981-ben őrnagy, III/III-3-a alosztály beo.ti.; "Festő" tartótisztje, 1989-ben alezredes ugyanott
Kerecseny László őrnagy
Kerék József főhadnagy
Kerekes Pál alezredes
Keresztes Mihály százados 1989-ben százados és a III/III-1-a alosztály beosztottja
Kereszturi György főhadnagy
Kerezsi Sándor százados
Kertész László százados 1989-ben százados és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Keszthelyi József százados
Kicska Imre főhadnagy
Kincses György főhadnagy
Kira József főhadnagy
Király István százados 1989-ben százados és a III/III-1-c alosztály beosztottja
Kis Józsefné főhadnagy III/I.o. Ábrahám Dezsővel foglalkozott
Kiss Ferenc százados
Kiss Gyula főhadnagy
Kiss István százados 1989-ben alezredes és a III/3 osztály vezetője (levélcenzúra)
Kiss Istvánné III.o. fti. 1989-ben a III/III-1-a alosztály beosztottja
Kiss József őrnagy 1968-ban alezredes és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei III/III-1. alosztály vezetője
Kiss Oszkár őrnagy 1964-ben összekötő a római követségen
Kiss Pál őrnagy 1968-ban őrnagy és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei III/III kirendeltség 1. alosztályának beosztotja
Kiss Sándor főhadnagy
Kiss Zoltán főhadnagy 1973-ban a Somogy megyei III/III kirendeltség beosztottja
Kistamás Benő főhadnagy
Kisstoldi Ferenc főhadnagy
Knéz András alezredes
Kócsag József főhadnagy
Kocsis András százados 1989-ben a III/III-A alosztály beosztottja
Kocsis István főhadnagy
Kohut Gyula főhadnagy
Kolok Péter ezredes
Kolozsi Imre százados
Koltai László százados 1989-ben százados és a III/III-7 osztály beosztottja
Komornik Vilmos alezredes 1963-ban III/III-1-c csop.f., később III/I Csop.f. munkatársa
Komornyik Zoltán őrnagy
Koncz András dr., alezredes
Konfai Jenő hadnagy
Kopetty Lajos főhadnagy
Korom Mihály dr., alezredes 1927-ben született, napszámos, libapásztor, rendőrtiszt, pártfunkcionárius. Apját nem ismerte, anyja mezőgazdasági cseléd. 1945-től rendőrnyomozó, 1954-től a KB függetlenített titkára, 1958 decemberétől az MSZMP KB funkcionáriusa, majd a BM vizsgálati osztályának vezetője, 1960 júniusától a Határőrség parancsnoka, 1962-től KB-tag, 1963-tól adminisztratív titkárként a fegyveres testületek felügyelője, 1966 decemberétől igazságügyminiszter, 1980-1985 között PB-tag, 1986-1989 között országgyűlési képviselő
Korondi György főhadnagy
Korpás Lajos hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-6-b osztály beosztottja
Korpás Lajos alezredes
Kórusz Gyula őrnagy
Kossuth Istvánné 1989-ben a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja
Kovács Endréné főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-1 osztály beosztottja
Kovács Ferenc alezredes 1989-ben alezredes és a III/III-3-a alosztály vezetője
Kovács Ferenc százados
Kovács György ezredes
Kovács Lajos főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja
Kovács László I. hadnagy 1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja
Kovács László II. hadnagy 1989-ben a III/III-5-a alosztály beosztottja
Kovács István hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja
Kovács István őrnagy 1958-ban alezredes, III/III-4-a alo.v.
Kovács János dr., őrnagy 1989-ben a III/III-3-a alosztály vezetője
Kovács János százados 1981-ben Krassó György zaklatása, 1989-ben százados és a III/III csoportfőnökség beosztottja
Kovács Jenő őrnagy
Kovács József százados
Kovács Károly hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-5-b osztály beosztottja
Kovács Lajos főhadnagy
Kovács Lajos hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Kovács László hadnagy
Kovács Lászlóné hadnagy
Kovács Sándor százados
Kovács Tibor 1962-ben Bácskai Tamás, azaz "Nagy Lajos" tartótisztje
Kozmér László főhadnagy
Kőműves László őrnagy
Könczöl István főhadnagy
König Zoltán százados
König Miklós százados
Körmendi Ernő őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Körtvélyesi Magdolna törzsőrmester 1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja
Köteles István alezredes
Kővágó József hadnagy
Krám István százados 1989-ben százados és a III/III-1-a alosztály beosztottja
Kredits László főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Krekusa István
Krenács Márton főhadnagy 1962-ben a szegedi III/III kirendeltség tisztje, "Mauser" tartója
Kristál Ervin hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja
Krizsik László százados III/I-g o. (külföldi hírszerzés) 1969-ben Pór Györgyről jelentést készít
KSENICZ-MOLNÁR
8|12


Név, beosztás Megjegyzés
Ksenicz Tibor őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Kuburczik István őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-1-a alosztály beosztottja
Kucsera László ezredes
Kujalek János dr., alezredes
Kummer György hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-6-b osztály beosztottja
Kun Sándor hadnagy
Kunos László alezredes III/III-4-a munkatársa, 1984-ben Krassó elleni eljárások egyik vezetője
Kupper Róbert 1938-ban született. Szülei 1935 óta vettek részt a kommunista párt munkájában. Apját október végén mint fegyveres ellenforradalmárt lelőtték, "apja gyilkosát a harcok folyamán megsemmisítette" - áll az 1957-ben készült Vörös Csillag érdemrend felterjesztésében. 1956-tól a III. főcsoportfőnökségen dolgozott.
Kutasi László főhadnagy Krassó György ellenőrzéséről operatív értékelést készít 1985-ben
Kuti György százados 1961-ben a II/5. osztályon „Gábor Áron” ügynök tartótisztje
Laczik Imre főhadnagy 1961-ben a szegedi III/III kirendeltség tisztje, részt vett a Kovács Imtrénél történt házkutatásban, 1968-ban a szegedi szabadkőművesek eleni eljárásokban
Lád Károly főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-5-a alosztály beosztottja
Ladányi Iván őrnagy
Ladányi Mihály százados
Lakatos Emil dr., alezredes 1920-ban született. 1937 óta tagja a kommunista pártnak. Részt vett a belga illegális mozgalomban és az itteni magyar csoport vezetője volt. Az 1956-os forradalom alatt jelentkezett az újjászerveződő ÁVH fegyveres csoportoknál és a MÖHOSZ székházban tevékenykedett, és a II. kerületi pártház védelmében is részt vett. November 4-én jelentkezett a karhatalomba. Később a III. főcsoportfőnökségen szolgált.
Lakatos Géza százados
Lakatos Imre alezredes
Lakatos István törzszászlós 1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja
Lakatos István alhadnagy
Laki Miklós százados
Lanos Ambrus hadnagy
Lantos László százados 1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja
Lantos Mihály főhadnagy
László Gábor őrnagy 1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja
László Géza főhadnagy
László István alezredes
László Zoltán hadnagy 1965-ben III/III-4-a munkatársa
Lázár Jenő főhadnagy
Lázár Rezső hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja
Lehel Artur ezredes
Lénán Ferenc alezredes
Lénárt József százados 1961-ben "Mátray" ügynök tartótisztje
Lencsés János százados 1903-ban született. 1944 óta tagja a kommunista pártnak. 1943-tól partizán, a Vörös Hadsereg oldalán harcolt. 1944-ben Munkács és Ungvár környékén volt bevetéseken. 1956. október 24-én jelentkezett a MÖHOSZ székházban alakuló ávéhás csoportnál, november 4. után karhatalmista majd a III/III csoportfőnökségen dolgozott. 1956-os "érdemeiért" Vörös Csillag érdemrendet kapott.
Lencsés Miklós százados
Lengyel Boldizsár főhadnagy Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje
Lengyel Rezsőné 1989-ben II.osztályú i.ti. és a III/III-7 osztály beosztottja
Leszkó Mihály őrnagy
Lévai Ferenc főhadnagy 1932-ben született, szegedi III/III kirendeltség beosztott munkatársa
Lévai Imre dr., alezredes
Lévai Sándor főhadnagy 1961-ben a szegedi III/III kirendeltségen dolgozik, részt vesz Katona Nándor letartóztatásában, "Debreceni" és "Szekeres Bálint" tartótisztje
Libor Sándor őrmester
Ligeti Kornél
Lichtenstein József főhadnagy 1979-ben alezredes és a szegedi III/II. osztály vezetője
Lindor József százados
Lóránt Vilmos főhadnagy
Lovász Dezső főhadnagy
Lovász Imre őrnagy 1966 "Avasi" és "Cserhalmi József" tartótisztje, III/III-1-b osztály
Lőcsei József őrnagy
Lőrincz Árpád hadnagy 1973 Galántai György elleni eljárások egyik vezetője, 1989-ben a III/III-6-b alosztály beosztottja
Lunczer Ferenc alezredes 1989-ben a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja
Mácsai Elemér főhadnagy
Madarász Gyula alezredes civilben szépíró
Mág Bertalan őrnagy
Magyar József dr., alezredes ÁVH-tiszt, 1952-től a szegedi III/I. (kémelhárító), később a III/III. kirendeltség tisztje, majd vezetője, részt vett a Katona Nándor, Kovács Imre, "Loyolások", "Fekete hollók" vizsgálatokban, amelynek során nemtelen eszközöket is alkalmaz, számos ügynök tartótisztje, 1999-ben "Életműdíjként" Lamperth Mónika a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki. Jelenleg tábornoki rendfokozatban az USA által finanszírozott rendőrakadémia tanára.
Magyar Péter százados 1989-ben százados és a III/III-5-b alosztály beosztottja
Majda Péter százados 1989-ben százados és a III/III-5-a alosztály beosztottja
Major Ferenc őrnagy
Majoros Vilmos főhadnagy
Makai András hadnagy
Makai Ferenc alezredes 1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja
Makrisz Szavasz őrnagy
Mályi Vilmos főhadnagy
Markó Imre ezredes
Markotán Gyula főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja
Markofán István alezredes
Márkus Sándor alezredes
Marócsík Mihály alezredes
Maróti János őrnagy III/I-2-b alosztály vezetője, Ábrahám Dezsővel foglalkozott
Máté Sándor főhadnagy
Mátraházi Elemérné őrnagy Vera (férje Mátraházi Elemér ezredes) III/III-4-b
Mátrai György százados 1989-ben százados és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Mátrai Vilmos százados 1978-ban a III/IV.csop.f. helyettes
Matuska Béla százados
Matuska Béla vezérőrnagy
Mátyás József alezredes ÁVH-karrier
Mátyás László ezredes
Mátyus Zoltán őrnagy
Mayer Elemér főhadnagy
Meggyesi Sándor százados
Méri Sándor őrnagy
Mérő Károly alezredes
Mester József őrnagy
Mészáros Béláné alezredes 1984-ben a III/III-B osztály vezetője, 1989-ben a III/III-7 osztály vezetője
Mészáros János őrnagy
Mészáros József alezredes 1961-ben II/5-c, "Aspiráns" tartótisztje
Mészáros Miklós főhadnagy "Mészáros Tibor" tartótisztje III/III-4-b osztályon, Kenedi János és Poór elleni eljárások, Malgot István, Konrád György figyelése
Metelka István százados
Mezei Károly százados
Mihály Béla főhadnagy
Miszlai László főhadnagy
Mitró István főhadnagy
Módos Dániel zászlós 1989-ben zászlós és a III/III-4-b alosztály beosztottja
Mohánszki János hadnagy
Molnár Andrásné hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja
Molnár Ferenc hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Molnár István alezredes 1928-ban született, 1963-ban a szegedi III/III-1. alosztály vezetője, eljárt a "Loyolások" feldőnevű, papok ellehetetlenítését célzó ügyben, "Magyar Béla" tartótisztje. 1979-ben a Csongrád megyei főkapitány állambiztonsági helyettese. 2000 körül meghalt.
Molnár József hadnagy "Firkász" tartótisztje 1973-ban
Molnár József II. hadnagy 1989-ben a III/III-6-a alosztály beosztottja
Molnár Lajos százados
MOLNÁR-POSZTÓS
9|12


Név, beosztás Megjegyzés
Molnár Péterné II.o.sti. 1989-ben a III/III-4-a osztály beosztottja
Móri Lajosné I. o. sgti. 1989-ben a III/III csoportfőnökség beosztottja
Móricz János alezredes ÁVH-karrier, 1989-ben a III/III-1-c alosztály beosztottja
Móró István alezredes
Murvai László főhadnagy
Nádas Endréné hadnagy
Nádasi Sándor őrnagy
Nagy Béla százados
Nagy Csaba főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-5-b alosztály beosztottja
Nagy Csaba százados
Nagy Ernő főhadnagy 1974-ben főhadnagy a Csongrád megyei III/III kirendeltségen, "Kecskeméti Miklós" tartótisztje
Nagy Imre alezredes
Nagy István alezredes 1989-ben alezredes és a III/III-4 osztály beosztottja
Nagy István százados 1989-ben százados és a III/III-4-b alosztály beosztottja
Nagy István II. százados 1989-ben százados és a III/III-1-c alosztály beosztottja
Nagy János százados 1989-ben százados és a III/III-4 osztály beosztottja
Nagy József főhadnagy
Nagy Lajos 1983-ban New Yorkban a III/I-es rezidens helyettese, az 1990-ben felálló Nemzetbiztonsági Hivatal első vezetője, jelenleg ifj. Apró Antal üzlettársa
Nagy Lajos hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja
Nagy Lajos százados 1973-ban ezredes, a III/I-2 osztály vezetője, a Galántai György elleni eljárásról tájékoztatást kap
Nagy László alhadnagy
Nagy László hadnagy 1962-ben a szegedi III/III kirendeltésg tisztje mint hadnagy, részt vesz Katona Nándor letartóztatásában
Nagy László I hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-4-b alosztály beosztottja
Nagy László II. alhadnagy 1989-ben alhadnagy és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Nagy Magdolna I.o.sti. 1989-ben a III/III-2 osztály beosztottja
Nagy Mihály hadnagy
Nagy Miklós őrnagy
Nagy Tamásné őrnagy
Náhlik Péter százados
Nákic Gyuláné hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III csoportfőnökség titkárságának beosztottja
Németh Hugó őrnagy
Németh Imre főhadnagy
Németh Irén II.o.sti. 1989-ben a III/III-4-b alosztályon beosztott
Németh István őrnagy 1977-ben alezredes és a szolnoki III/III-1. osztály vezetője, 1981 alezredes, a szolnoki III/III kirendeltség vezetője, Forró Tamás, azaz "Szilágyi Ákos" tartótisztje
Németh János főhadnagy
Németh Sándor őrnagy
Németh Vincéné százados
Németi József ezredes
Nokta Jánosné I. o. ir. Ti 1989-ben a III/III-4-c alosztály beosztottja
Nótás István őrnagy
Novák János hadnagy
Novák László hadnagy 1984-ben az "Olimpia"-ügy és Molnár Tamás vizsgálótisztje
Novák Sándor százados
Nyírfalvi Károly őrnagy
Oláh Erzsébet őrnagy
Oláh Éva hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-4 osztály beosztottja
Opitz Ferenc tóhadnagy
Oravecz Ferenc százados
Orbán István ezredes ÁVH-karrier, 1970-ben a baranya megyei RFK III/III osztályvezetője, eljárt dr. Bach László és más szabadkőművesek ügyében
Orbán Miklós ezredes
Orbán Vilmos főhadnagy Szelényi-Konrád ügyről jelentést ír
Orosz Balázs százados
Orosz István alezredes 1965-ben alezredes és a III/III-3-a alosztály beosztottja
Orosz Péter őrnagy
Oskó Lajos ezredes 1961-ben a szegedi III/III kirendeltség tisztje századosi rendfokozatban, részt vett a Katona Nándor elleni eljárásban
Ördög László százados
Pajcsics József őrnagy 1981-ben III/1 (vizsgálati) osztályvezető helyettes, Krassó György zaklatásával kapcsolatos intézkedések engedélyezője, Szabadegyetemmel kapcsolatos eljárások engedélyezője, 1995-ben ezredesi rangban az ORFK vizsgálati főosztályának helyettes vezetője
Paksy László dr., ezredes 1988-ban a Baranya megyei III/III kirendeltség vezetője és a fendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese, Galántai-ügy
Pálfalvi György főhadnagy 1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja
Pálfi Imre alezredes
Pálfi József őrnagy 1963-ban a III/I-3-d alosztály tisztje, "Molnár Béla" tartója
Pálinkás Ferenc alezredes
Pálinkás Pál főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-3-a alosztály beosztottja
Pallagi Ferenc vezérőrnagy 1978-ban ezredes III/V.cs.f., 1989-ben az irat-megsemmisítések egyik fő felelőse
Pallagi Péter hadnagy
Pálmai Imre őrnagy
Pánczél Károly alezredes
Papócsi János őrnagy
Papp Gábor őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Papp Gábor őrnagy 1965 BRFK III/A.o.
Papp Imre őrnagy
Papp József alezredes
Papp Sándor dr., százados
Pár Antal főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja
Pásztor Béla II. hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja
Pásztor Béla hadnagy 1958-ban II/8. osztály beosztottja, Péntek-ügy
Pataki János hadnagy 1989-ban a II/8 alosztály beosztottja, hadnagy, részt vett a Péntek István és társai elleni koncepciós eljárásban
Pataki Károlyné százados
Pazsiczky Sándor őrnagy
Pék József százados 1989-ben százados és a III/III-A alosztály beosztottja
Pék Márton alezredes
Pekár József százados
Pelikán István alhadnagy
Pénzes Pál őrnagy 1989-ben a III/III-4-b alosztály beosztottja
Peredi György százados 1989-ben százados és a III/III-4-b alosztály beosztottja
Perényi Gyula őrnagy
Perger Zoltánné I.o.sti. 1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja
Permes Károly őrnagy
Peták Pál alezredes
Péter-Bartha Gábor hadnagy 1989-ben a III/III-1-a. osztályon (katolikus egyház elleni elhárítás) tevékenykedett mint hadnagy, jelenleg őrnagy és a Juhász Ferenc honvédelmi miniszter, valamint a nemzetbiztonsági kabinet titkára, a Szolgálati Érdemjel Arany Fokozatának tulajdonosa (2004)
Petróczi Ferenc őrnagy
Philipp Tibor alezredes
Pintér Károly alezredes 1973-ban alosztályvezető, "Gál Béla" tmb. tartótisztje, a Galántai György elleni eljárás egyik vezetője
Pírnyik Róbert százados
Plézer Viktor főhadnagy BRFK III/III.o. 1972. március 15-i megtorló akciók, 1989-ben főhadnagy és a III/III-3-a alosztály beosztottja
Pogácsás József főhadnagy
Polgár Ferenc hadnagy
Pollacsek százados Esterházy Mátyás, azaz "Csanádi" tartótisztje
Porteleki László százados 1963-ban "Pátkai" tartótisztje
Posztós Vince őrnagy 1963-ban a III/I-3-d alosztály vezetője, "Molnár Béla", azaz Mihelics Vid és "Pátkai", azaz Esty Miklós tartótisztje
PÓTA-SÜTŐ
10|12


Név, beosztás Megjegyzés
Póta Pál főhadnagy
Primus Károly százados
Prinyik Róbert alezredes
Prókai Sándor százados Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje
Puskás Á. Judit I.o.sti. 1989-ben a III/III-5-a alosztály beosztottja
Puskás Lajos őrnagy
Puskás Róbert őrnagy
Püspöki József főhadnagy
Rácz László alhadnagy
Rácz Sándor alezredes
Radványi Dezső Radványi (Reinitz) Dezső (1922-1998?): síkhurkoló segéd, hat középiskolai osztályt végzett. 1945. január 16-án kezdi szervezni Budapesten az MKP V. kerületi pártszervezetét, majd hamarosan politikai nyomozótiszt. 1946-tól a budapesti kerületek politikai rendészeti osztályának vezetője. 1950-től az ipari elhárítás vezetője. Nevéhez fűződik a STANDARD-ügy vizsgálatának irányítása, amelynek során a letartóztatottakat brutáisan kínozták. 1950 szeptemberében a katonai elhárítási osztályon dolgozott, amikor őt is letartóztatták főnökével, Péter Gáborral együtt. 1954-ben rehabilitálták és visszatért a testületbe. Részt vett az 1956-os forradalom leverésében. 1956-1959 között a BM tanulmányi és módszertani osztályának vezetője. 1959-ben a Magyar Televízióhoz helyezték át, ahol a dokumentumfilmgyártás felelőse volt.
Radványi Kálmán őrnagy
Rágendorf György alhadnagy
Rajnai Sándor vezérőrnagy (Budapest, 1922-1993) kötszövő, ÁVH-alezredes, rendőr vezérőrnagy, diplomata. 1945-től a politikai rendőrség tisztje, 1950-től a Belső Reakció Elleni Harc osztályán a II. alosztály vezetője, 1956 után a BM Politikai Nyomozó Főosztály parancsnokhelyettese, a Nagy Imre-per egyik előkészítője, 1962-től moszkvai követségi tanácsos, 1966 júliusától a BM III. főcsoportjának vezetőhelyettese, 1967-től a III/I-es csoport (hírszerzés) vezetője, 1976-tól nyugállományban, 1978-tól ismét diplomáciai szolgálatban, 1982-1989 között moszkvai nagykövet. 1992-ben Izraelbe, majd az USA-ba távozott.
Rajos Pál százados
Rák Vilmos százados
Rakovszky József főhadnagy
Ratkó Sándor főhadnagy
Rátz László hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-4-c alosztály beosztottja
Rátz Sándor ezredes
Rátz Sándorné alezredes 1973-ban a Galántai György elleni eljárások egyik tagja
Récsei Róbert őrnagy BRFK III/III-A munkatársa
Rédei Miklós dr., vezérőrnagy 1978-ban a III. főcsoportfőnök-helyettes
Reményi Géza őrnagy 1989-ben őrnagy és a III/III-1-b alosztály beosztottja
Repnik József őrnagy
Retter Ferenc 1962-ben a szegedi III/III kirendeltségen dolgozott mint hadnagy, részt vett Havas Géza letartóztatásában
Révész Ferenc főhadnagy
Riedling Lőrinc dr., alezredes
Roskó Béla százados
Rosta Oszkár százados 1965-ben III/III-3-b beosztottja
Rostás Tivadar Nyomtatható változat (Új ablakban nyílik!)
 Küldje el a cikket barátjának, ismerősének!


2004-2018 www.lakatospal.hu ©, KT-Perfect honlapkészítés